rekjkSeneVita                       
jdkjfkdjfjdkfjkdjfkdjkfdAandacht voor uw verhaal

        Bent u verzekerd bij VGZ of Achmea/Zilveren Kruis?

Voor de zorgkoepel VGZ en Achmea/Zilveren Kruis heeft SeneVita GGZ momenteel (2023) een aanmeldstop en kunnen wij geen cliënten van VGZ en Achmea/Zilveren Kruis in zorg nemen. Dit heeft te maken met het zorgkostenplafond in de contractering.  Wij verwijzen u naar de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling van VGZ en Achmea Zilveren Kruis voor andere opties met zo mogelijk zelfs minder wachttijd of een passende zorgaanbieder met nog wel voldoende ruimte om nieuwe aanmeldingen in zorg te nemen.

Per 1 januari 2024 wordt de wachtlijst voor deze zorgverzekeraars weer open gezet.

 

 Contracten met zorgverzekeraars

SeneVita heeft voor 2024 contracten afgesloten met de volgende zorgkoepels: CZ, Caresc, ASR, DSW, SZVK, VGZ en Zilveren Kruis. Voor CZ, Caresq, ASR, DSW en SZVK geldt geen zorgkostenplafond. VGZ en Zilveren Kruis hebben ook dit jaar weer een zorgkostenplafond ingesteld.

 

SeneVita heeft een nieuw emailadres dat zorgverleners kunnen gebruiken om beveiligd documenten te verzenden: senevitaggz@zorgmail.nl

Sinds 20 november 2023 maken wij ook gebruik van zorgdomein.

Indien u gebruik maakt van Zivver kunt u beveiligd mailen naar info@senevita.nl

 

Wij zijn een HKZ-gecertificeerde instelling.

 

 


Wat is SeneVita

SeneVita is een kleinschalige ambulante instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Eindhoven waar volwassenen en ouderen vanaf 50 jaar met diverse psychische- en psychiatrische klachten terecht kunnen. Wij bieden deskundige en persoonlijke zorg zowel in de generalistische basis GGZ als in de specialistische GGZ. Wij luisteren naar uw verhaal. Indien u als cliënt toestemming geeft wordt, indien gewenst, uw naaste betrokken bij de zorg.

Heeft u een vraag?
Vul dan het contactformulier in

'Met vertrouwen, veerkracht en vitaliteit ouder worden'

Spreekkamer

Onze samenwerkingspartner ten behoeve van onze bedrijfsvoering